تِرید اِریا ، محدوده ی امن تریدر ها

  • ریبیت فارکس
    • بروکرهای منتخب
      سایر بروکرها

Position closed because the daily target has been touched

Position closed because the daily target has been touched

امتیاز شما به این مقاله