تِرید اِریا، محدوده‌ی امن تریدرها
  • ریبیت فارکس
    • بروکرهای منتخب
      سایر بروکرها
یادگیری و تجربه برای دستیابی به موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی ضروری است

هفت قانون معامله‌گر موفق

بهبود در هر یک از موارد ذکر شده در این مقاله، در طول سفر معامله‌گری یک ضرورت است و این بهبودی پایان ناپذیر و ادامه‌دار است و تقویت این ویژگی‌ها در طول زمان از طریق تمرین، یادگیری و تجربه برای دستیابی به موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی ضروری است.

بیشتر بخوانید »